Ban thờ đứng - D02

Còn hàng

Liên hệ

D 02 là bàn thờ chỉ có 1 đơn nguyên được trang trí bằng những hình khối, đường soi chắc khỏe nâng đỡ lấy mặt bàn thờ rộng rãi. Bộ chân vững chãi trang trí kiểu soi âm, thắt khúc tạo sự uyển chuyển tương quan âm dương cho bộ bàn thờ.

D 02 là bàn thờ chỉ có 1 đơn nguyên được trang trí bằng những hình khối, đường soi chắc khỏe nâng đỡ lấy mặt bàn thờ rộng rãi. Bộ chân vững chãi trang trí kiểu soi âm, thắt khúc tạo sự uyển chuyển tương quan âm dương cho bộ bàn thờ.

Sản phẩm liên quan