Ban thờ treo-YT02A

Còn hàng

Liên hệ

Bàn thờ mặt phẳng đơn giản kết hợp các chi tiết soi rãnh hiện đại được lắp theo kiểu con son quay ngược lên trên tạo cảm giác bề thế, mặt khác tận dung tối đa không gian bên dưới mặt bàn thờ khi không còn lo vướng bộ khung nâng đỡ

Bàn thờ mặt phẳng đơn giản kết hợp các chi tiết soi rãnh hiện đại được lắp theo kiểu con son quay ngược lên trên tạo cảm giác bề thế, mặt khác tận dung tối đa không gian bên dưới mặt bàn thờ khi không còn lo vướng bộ khung nâng đỡ

Sản phẩm liên quan