Đại lý khu vực Nam Trung Yên

Đại lý khu vực Nam Trung Yên

  09/09/2017

  YOURMINI

Chúc mừng Nguyễn Công Quân đã đăng ký trở thành đại lý của THu khói ban thờ Phúc Linh tại khu vực Nam Trung Yên. Từ nay khách hàng ở khu vực Nam Trung Yên, Yên Hòa muốn có Phúc Linh thì không phải tới trực tiếp 45 Hàng Bài nữa nhé.

liên hệ:
Nguyễn Công Quân, P 1308, nhà B3C, khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

moboile: 02466858866/0918418919

Chia sẻ bài viết

Đóng góp ý kiến