Phone Holder

CHÙA MỘT CỘT – ĐÓA SEN NGHÌN NĂM TUỔI

Chùa Một Cột được xây dựng vào năm 1049 dưới đời vua Lý Thái Tông. Chùa Một Cột không chỉ là biểu tượng độc đáo của văn hoá kiến trúc Việt Nam, mà còn là biểu tượng của đời sống tâm linh, khát v...

Đọc thêm

  12/09/2017

  YOURMINI

Trăm năm trong cõi tu hành Chưa về Yên Tử, chưa thành quả tu

“Trăm năm trong cõi tu hành Chưa về Yên Tử, chưa thành quả tu” Danh thắng Yên Tử và Chùa Đồng luôn là địa điểm tâm linh quan trọng trong dòng chảy tâm linh của dân tộc Việt ta. Chùa Đồng c...

Đọc thêm

  16/08/2017

  YOURMINI

500 năm trước Hạ Long đã là kì quan thiên nhiên thế giới?

Từ hơn 500 năm về trước trong bài thơ Lộ nhập Vân Đồn , Nguyễn Trãi đã lần đầu tiên ca ngợi vịnh Hạ Long là "kỳ quan đá dựng giữa trời cao" Lộ nhập Vân Đồn san phục san Thiên khôi đ...

Đọc thêm

  12/08/2017

  YOURMINI

OneCoin

OneCoin là tên của một công ty tài chính của Bulgaria với tham vọng trong 3 năm đến sẽ trở thành 1 trong 3 công ty về tài chính lớn trên thế giới. One coin sử dụng đồng tiền điện tử được mã hóa to...

Đọc thêm

  12/08/2017

  YOURMINI