Pti sứ mệnh tầm nhìn cho doanh nhân

YOURMINI 09/08/2017
pti-su-menh-tam-nhin-cho-doanh-nhan

Trích lời thầy Nguyễn Tất Thịnh – hiệu trưởng trường doanh nhân PTI.
Chúng ta trong suốt quá trình đi đến sự trưởng thành phải tạo mới cho mình những năng lực ưu trội hơn thiên bẩm, thậm trí hơn mọi đặc ân hoặc may mắn, đó chính là trí tuệ dựa trên sự thực học suốt đời. Trí thức sinh thành như vậy gần như là thứ duy nhất không bị mất đi một khi chúng ta còn sống, hơn thế nữa được nhân lên, tạo nên những vận hội mới, những khả năng suốt đời.

Nếu bạn là BNI Member hoặc doanh nhân PTI, bạn cũng sẽ nhận được món quà từ chúng tôi