Thu khói Phúc Linh

CHỨNG NHẬN PHONG THỦY

Thầy Tam Nguyên hiện tại đang đảm nhiệm vị trí TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI PHONG THUỶ THẾ GIỚI - PHÂN HỘI TẠI VIỆT NAM GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC PHONG THỦY TAM NGUYÊN 2007 Tham gia câu l...

Đọc thêm

  30/08/2017

  YOURMINI

Phong thủy bàn thờ kiêng kỵ điều gì nếu không muốn tán gia bại sản?

1. Bài vị trên bàn thờ không được sát tường 2. Hướng của bàn thờ không được ngược lại với hướng của nhà 3. Bàn thờ không được xung với cửa 4. Bên trái bàn thờ không được bừa bộn 5. Bên phả...

Đọc thêm

  30/08/2017

  YOURMINI

Người Công Giáo Có Được Phép Trưng Hình "Ông Thần Tài" Không?

Cụ thể, khi vào nhà thờ hay nhà nguyện có đặt Mình Thánh Chúa, thì việc đầu tiên là phải bái gối (genuflect) trước Thánh Thể trong Nhà Tạm (Tabernacle) để nói lên lòng tôn thờ Chúa, sau đó mới bái...

Đọc thêm

  14/08/2017

  YOURMINI

Bảng giá các mẫu thu khói Phúc Linh 2017

Năm 2017 về cơ bản giá Thu khói Phúc Linh không thay đổi, chỉ có các sản phẩm được chuẩn hóa hơn (theo thước lỗ ban) để phù hợp với các loại ban thờ có sẵn trên thị trường hiện nay và thiết kế mới...

Đọc thêm

  30/07/2017

  Thiều Sơn